ADVIES

Wie vandaag in de toekomst kijkt, kan morgen het onmogelijke, mogelijk maken!

Werkomstandigheden veranderen voortdurend en stellen nieuwe eisen aan voetbescherming. Onze vakbekwame binnen- en buitendienst maakt een risicoprofiel dat specifiek op uw actuele werkomstandigheden is gericht. Zo krijgt u het juiste advies, welke veiligheidsschoen u onder welke omstandigheden het beste kunt inzetten. Dit advies krijgt u in de vorm van een evaluatierapport dat u met alle betrokkenen kunt delen.