ADVIES

Wie vandaag in de toekomst kijkt, kan morgen het onmogelijke, mogelijk maken!

Zoals de arbeidsmarkt verandert, zo veranderen met de tijd ook de wensen. Wij bij Elten stellen ons de vraag welke eisen de arbeidsmarkt stelt, om zo onze klanten te voorzien van speciale concepten voor diverse segmenten in de markt. Onze vakbekwame binnen– en buitendienst maken een risicoprofiel specifiek op bepaalde werkomstandigheden gericht. Hier geven zij het juiste advies, welke veiligheidsschoen bij welke omstandigheden het best zijn in te zetten. Begeleidende evaluatierapporten geven een optimaal advies en een prima naslagwerk voor de betrokkenen.