BEURZEN

28 t/m 31 januari 2020
Dach + Holz, Stuttgart, Duitsland

04 t/m 07 februari 2020
budma, Poznań, Polen

15 t/m februari 2020
Intergastra, Stuttgart, Duitsland

27 t/m 28 maart 2020
Technische Orthopädie, Garmisch-Partenkirchen, Duitsland

21 t/m 23 april 2020
SAWO, Poznań, Polen

04 t/m 08 mei 2020
IFAT, München, Duitsland

15 t/m 20 juni 2020
INTERSCHUTZ, Hannover, Duitsland

16 t/m 19 september 2020
GaLaBau, Neurenberg, Duitsland

06 t/m 08 oktober 2020
Arbeitsschutz Aktuell, Stuttgart, Duitsland