DGUV REGEL 112-191

REGELS VAN DE BEROEPSVERENIGINGEN MET BETREKKING TOT ORTHOPEDISCHE VOETBESCHERMING

Na de fusie van beroepsverenigingen en openbare ongevallenverzekeringsinstellingen heeft de Duitse wettelijke ongevallenverzekering de documentatie uniform gemaakt en hernoemd.
De regels voor veiligheid en gezondheid op het werk dienen ter voorkoming van arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkgerelateerde gezondheidsrisico‘s. DGUV-regel 112-191 houdt zich bezig met het gebruik van voet- en beenbescherming.
In januari 2007 is een wijziging van de oude richtlijn BGR 191 in werking getreden. Hierin staat dat bij elke orthopedische aanpassing van veiligheidsschoenen moet worden gecontroleerd of deze nog steeds aan de eisen van de norm EN ISO 20345 volgens het certificaat voldoen.
Deze test moet door een onafhankelijk testinstituut worden uitgevoerd, dat aansluitend een EG-typekeuringscertificaat opstelt. Een dergelijke test is erg duur. Daarom is het economisch niet haalbaar om deze test voor elke aangevraagde orthopedische aanpassing en voor elk paar schoenen uit te voeren. Om toch aan de vraag naar orthopedische aanpassingen te kunnen voldoen, biedt ELTEN BeNeLux voor de meest voorkomende orthopedische problemen een omvangrijk assortiment veiligheidsschoenen aan, allemaal reeds voorzien van een certificaat.