Overzicht normen

Sinds 1994 heeft ELTEN gezorgd voor kwaliteitswaarborging op alle gebieden van het bedrijf, van inkoop tot ontwikkeling en van productie tot verzending. Voor de eindgebruiker betekent dit dat de hoge kwaliteit van ELTEN-veiligheidsschoenen wordt gewaarborgd door optimale omstandigheden, bijv. constante kwaliteitstests.

Schnittschutzpiktogramm
De EN ISO 17249 specificeert eisen voor veiligheidsschoeisel met een beschermende werking tegen snijwonden door kettingzagen als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit omvat eisen en beschermingsniveaus voor schoenen in gemonteerde staat en voor afzonderlijke onderdelen (bovendeel van de schoen, voering, tong, binnenzool, beklede binnenzool, binnenzool en buitenzool).

Beschermingsniveau Kettingsnelheid in m/s
1 20
2 24
3 28

Het spreekt voor zich dat alle veiligheidsschoenen van ELTEN uitsluitend worden vervaardigd volgens de eisen van EN ISO 20345, waardoor de drager het hoogste voorgeschreven beschermingsniveau wordt geboden. De veiligheidsschoen is voorzien van een corrosiebestendige veiligheidsneus voor hoge belastingen met een druk/impact van 200 joule. Bovendien voldoet ELTEN aan een aantal eisen van de niet meer geldige DIN EN 345, die een veel hogere kwaliteitsnorm voorschreef.

SB
Veiligheidsschoen met veiligheidsneus die voldoet aan de minimumeisen

S1
Veiligheidsschoenen zoals SB
+ Antistatisch
+ Energieabsorptievermogen in de hielzone
+ Olie en brandstofbestendige zool
+ Gesloten hielzone

S2
Veiligheidsschoenen zoals S1
+ Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal (min. 60 min)

S3
Veiligheidsschoenen zoals S2
+ Penetratiebescherming
+ Geprofileerde loopzool

Nog een aanwijzing:
Wat is het verschil tussen EN ISO 20345:2011 en DIN EN ISO 20345:2012?
Geen enkele qua inhoud! De norm werd alleen op verschillende tijdstippen in verschillende talen gepubliceerd:

 • EN ISO 20345:2011 = Internationale versie, gepubliceerd in december 2011
 • DIN EN ISO 20345:2012 = Duitse versie, gepubliceerd april 2012

Deze internationale norm specificeert basiseisen en (vrijwillige) aanvullende eisen voor beroepsschoenen waarbij geen sprake is van mechanische risico’s (als gevolg van stoten of druk). Beroepsschoenen volgens DIN EN ISO 20347 hebben doorgaans geen veiligheidsneus. Als er een cap aanwezig is, worden er geen beschermende eisen aan gesteld (korte aanduiding O). Het gebruik van de desbetreffende schoenen is afhankelijk van het soort gevaar. Voor alle soorten schoeisel kunnen aanvullende eisen worden vastgesteld (bv. voor warmte- of koude-isolatie, penetratiebescherming of weerstand tegen elektrisch contact). Deze schoenen moeten dan als zodanig worden geëtiketteerd.

OB
Beroepsschoen die voldoet aan de minimumeis

O1
Beroepsschoenen zoals OB
+ Antistatisch
+ Energieabsorptievermogen in de hielzone
+ Gesloten hielzone

O2
Beroepsschoenen zoals O1
+ Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal (min. 60 min)

O3
Beroepsschoenen zoals O2
+ Penetratiebescherming
+ Geprofileerde loopzool

De Europese norm EN ISO 20349 is in december 2010 gepubliceerd. Deze norm, getiteld

“Persoonlijke beschermingsmiddelen – Schoeisel ter bescherming tegen thermische gevaren en spatten van gesmolten metaal”,

vult de vereisten van EN ISO 20345 voor veiligheidsschoeisel aan met minimumvereisten die voorkomen in gieterijen en tijdens lassen en soortgelijke processen. Voor gieterijschoenen worden, naast nadere eisen, met name een nieuwe beproevingsmethode ingevoerd. Bij deze testmethode wordt de weerstand tegen de inwerking van gesmolten metaal getest. Afhankelijk van het resultaat wordt de schoen gemerkt met Fe na het doorstaan van de proef met gesmolten ijzer en/of Al na het doorstaan van de proef met gesmolten aluminium. Voorts blijven de uit EN ISO 20345 bekende markeringen alle ongewijzigd.

GIETERIJ LAARZEN

Basis test: De gietproef

 • De gietproef wordt uitgevoerd met gesmolten metaal bij een temperatuur van ca. 1.400°C (= staal) of ca. 780°C (= aluminium)
 • er mag gedurende 10 seconden geen gesmolten metaal in het bovenmateriaal van de schoen binnendringen
 • de bij de gietproef ontstane vlammen moeten binnen 5 sec. worden gedoofd

Aanvullende testvereisten:

 • het bovenleder moet een contacthitteproef (6 sec. bij 500° C) doorstaan zonder de binnenvoering te beschadigen
 • slipweerstand volgens SRA, SRB of SRC
 • de buitenzolen voldoen aan de eisen van EN 20345 HI
 • beide laarzen moeten binnen 5 sec gemakkelijk uitgetrokken kunnen worden

Vereisten voor de schacht van de laars:

 • Minimumhoogte van schoen/laars vorm C en hoger; volgens EN ISO 20345:2011, 5.2.1:
 • er mag geen metaal aan het buitenoppervlak kleven
 • alle naden moeten gemaakt zijn van brandvertragende garen en een overlapping hebben
 • de bovenrand van de laars moet zodanig zijn ontworpen dat de laars voor de drager stevig zit

 

LASSCHOENEN

Aanvullende testvereisten:

 • het bovenleder moet een contacthitteproef (6 sec. bij 500° C) doorstaan zonder de binnenvoering te beschadigen
 • Slipweerstand volgens SRA, SRB of SRC

Vereisten voor de schacht van de schoen:

 • er mag geen metaal aan het buitenoppervlak kleven
 • Minimumhoogte van de schoen vorm B en hoger

Het is belangrijk dat het gekozen schoeisel geschikt is voor de gestelde beschermingseisen en de betreffende gebruikszone. De keuze van geschikt schoeisel moet worden gemaakt op basis van de risicoanalyse door de gebruiker, naar gelang van zijn gebruiksgebied. Meer informatie hierover kan ook worden verkregen bij de desbetreffende beroepsverenigingen. De verklaring van overeenstemming voor uw product is te vinden op https://elten.com.

De markering heeft de volgende betekenis:

EN ISO 20345:2011 eisen veiligheidsschoeisel / EN ISO 20347:2012 eisen beroepsschoeisel.
SB / OB Basisschoen
S1 / O1 Basisschoen; bovendien: gesloten hielzone, antistatisch, energie absorberend vermogen in de hielzone, Olie en brandstofbestendige zool
S2 / O2 Basisschoen; bovendien: gesloten hielzone, antistatisch, energie absorberend vermogen in de hielzone, Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal (min. 60 min), Olie en brandstofbestendige zool
S3 / O3 Basisschoen; bovendien: gesloten hielgedeelte, antistatisch, energie absorberend vermogen hielgedeelte, Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal (min. 60 min), Penetratiebescherming, Olie en brandstofbestendige zool, geprofileerde buitenzool.

Verklaring van de symbolen:
P Penetratiebescherming
A Antistatisch schoeisel
HI Thermische isolatie (tot max. 150°C gedurende 30 min)
CI Koude-isolatie (tot max. -17°C gedurende 30 min)
E Energieabsorptiecapaciteit in de hielzone
WRU Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal
HRO Gedrag bij contactwarmte (max. 300°C gedurende 1 min)
M Middenvoet bescherming
CR Snijweerstand (niet tegen kettingzaagsneden)
AN Enkelbescherming
FO Olie en brandstof weerstand
SRA Slipweerstand op keramische tegels / reinigingsmiddelen
SRB Slipweerstand op staalplaat / glycerine
SRC Slipweerstand op keramische tegels / reinigingsmiddel en staalplaat / glycerine

PBM-verordening 2016/425

ELTEN GmbH heeft de conformiteitsprocedure voor zijn veiligheidsschoeisel overeenkomstig de PBM-verordening 2016/425 uitgevoerd en is in het bezit van de bijbehorende technische documentatie, type onderzoek certificaten en conformiteitsverklaringen overeenkomstig de procedure van de PBM-verordening 2016/425. De bijbehorende producten zijn voorzien van het CE-merkteken.

De desbetreffende conformiteitsverklaring vindt u op de detailpagina’s van ons veiligheidsschoeisel. Of op deze subpagina.

In samenwerking met internationaal gewaardeerde ontwerpers werken onze interne en externe ontwikkelingsteams vanaf het eerste ontwerp via de vroege prototypes, die talrijke slijtagetests moeten doorstaan, tot de serieproductie en het markt klaar maken. Design en kenmerken zijn modieus up-to-date, maar zonder kortstondige modetrends te volgen, en zijn precies afgestemd op de verschillende toepassingsgebieden en de verschillende behoeften.

Een veiligheidsschoen voor een bouwvakker ziet er anders uit dan een speciale laars voor een brandweerman. Bij ELTEN wordt een damesschoen ook ontwikkeld volgens een speciale damesleest op grond van de speciale lichaamsbouw van de vrouwenvoet en niet – zoals vaak het geval is – gewoon “getrokken” over dezelfde herenleest.

Talrijke onderscheidingen en erkenningen bewijzen dat goed en individueel design voor ons meer is dan een formaliteit. Omdat ELTEN-schoenen leven en veranderen – net als de mensen voor wie ze gemaakt zijn.