Overzicht normen

EN ISO 9001

ELTEN hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Deze internationale norm definieert eisen die wij gebruiken om onze interne processen, zoals ontwikkeling, inkoop of productie, op te zetten, te beheren en voortdurend te verbeteren.

EN ISO 14001

ELTEN hanteert een milieubeheersysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. Deze internationale norm stelt eisen aan de hand waarvan wij onze interne processen opbouwen, beheren en voortdurend verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld het in kaart brengen van milieuaspecten en het vaststellen van milieudoelstellingen om onze milieuprestaties te optimaliseren.

EN ISO 17249

De EN ISO 17249 specificeert eisen voor veiligheidsschoeisel met een beschermende werking tegen snijwonden door kettingzagen als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit omvat eisen en beschermingsniveaus voor schoenen in gemonteerde staat en voor afzonderlijke onderdelen (bovendeel van de schoen, voering, tong, binnenzool, beklede binnenzool, binnenzool en buitenzool).

Veiligheidsniveau Kettingsnelheid in m/s
1 20
2 24
3 28

EN ISO 20345.2022

STATUS EN 20345

De EN-normen DIN EN 20345:2022, DIN EN 20346:2022 en DIN EN 20347:2022 zijn in het 2de kwartaal van 2022 gepubliceerd.

De normen voor veiligheidsschoenen en -laarzen voor gebruik in de bosbouw, door brandweerlieden en in gieterijen zijn nog niet klaar voor publicatie.

De belangrijkste veranderingen zijn:

De reeds bekende categorieën bestaan nog steeds:
Klasse I: SB, S1, S2 en S1P/S3
Klasse II: S4 en S5 voor kunststof veiligheidslaarzen
Nieuw zijn de 2 categorieën voor klasse I: S6 en S7.
En daarmee voor werkschoenen de categorieën: OB, O1, O2, O3, O4 en O5, en de 2 nieuwe categorieën O6 en O7.

Wat er voor de categorieën verandert:

Bestendigheid tegen brandstoffen is niet langer een basisvereiste. Het is een extra vereiste, net als voor werkschoenen. Zo worden alle producten uit de categorieën SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 en S7, indien gewenst, voorzien van de extra aanduiding FO als de zool ook brandstofbestendig is.
S6: Is een S2 product dat daarnaast op waterdichtheid voor de gehele schoen getest dient te worden. Deze komt overeen met de tot nu toe uitgevoerde WR-test.
S6: Is een S3 product dat daarnaast op waterdichtheid voor de gehele schoen getest dient te worden. Deze komt overeen met de tot nu toe uitgevoerde WR-test.
Een schoen met de aanduiding S2 WR is identiek aan een S6 product. Hetzelfde geldt voor een S3 WR product. Dit is identiek aan een S7 product.

Wat er verandert voor de antiperforatie-weerstand:

Er is een test met een spijker van 3,0 mm toegevoegd. De huidige eis met een 4,5 mm spijker blijft bestaan. In de toekomst moeten schoenen echter worden aangeduid op basis van het ingebouwde antiperforatie-beschermingsmateriaal. Een S3-aanduiding staat in de toekomst alleen nog voor schoenen met stalen zolen en niet langer voor schoenen met antiperforatiezolen uit textiel.
In de toekomst zijn er de volgende aanduidingen voor schoenen met een antiperforatiezool:
S3 of S1P = Schoenen met stalen zolen
S3L of S1PL = Schoenen met antiperforatiezolen uit textiel (zoals voorheen met spijkers van 4,5 mm)
S3S of S1PS = Schoenen met antiperforatiezolen uit textiel (NIEUW met spijkers van 3,0 mm)
S7 of S3 WR = Schoenen met stalen zolen die ook voldoen aan de WR-test
S7L of S3L WR = Schoenen met antiperforatiezolen uit textiel (4,5 mm spijkers) die ook voldoen aan de WR-test
S7S of S3S WR = Schoenen met antiperforatiezolen uit textiel (3,0 mm spijkers) die ook voldoen aan de WR-test.

Antislip:

Schoenen worden niet langer aangeduid met SRA, SRB of SRC.
Antislip wordt een basisvereiste en wordt niet langer aangeduid. Het is mogelijk om additioneel een test met een combinatie van tegels en glycerine te laten uitvoeren, maar dat is niet verplicht.

De nieuwe aanvullende eisen zijn:

SC = De neuskap voorkomt zekere slijtage.
SR = Aan de aanvullende, vrijwillige tegels+glycerine antislip test is voldaan.
LG = De schoenen hebben een specifieke vorm van de hak (voor gebruik op ladders/sporten)

EN ISO 20349

De Europese norm EN ISO 20349 is in december 2010 gepubliceerd. Deze norm, getiteld

“Persoonlijke beschermingsmiddelen – Schoeisel ter bescherming tegen thermische gevaren en spatten van gesmolten metaal”,

vult de vereisten van EN ISO 20345 voor veiligheidsschoeisel aan met minimumvereisten die voorkomen in gieterijen en tijdens lassen en soortgelijke processen. Voor gieterijschoenen worden, naast nadere eisen, met name een nieuwe beproevingsmethode ingevoerd. Bij deze testmethode wordt de weerstand tegen de inwerking van gesmolten metaal getest. Afhankelijk van het resultaat wordt de schoen gemerkt met Fe na het doorstaan van de proef met gesmolten ijzer en/of Al na het doorstaan van de proef met gesmolten aluminium. Voorts blijven de uit EN ISO 20345 bekende markeringen alle ongewijzigd.

GIETERIJ LAARZEN

Basis test: De gietproef

 • De gietproef wordt uitgevoerd met gesmolten metaal bij een temperatuur van ca. 1.400°C (= staal) of ca. 780°C (= aluminium)
 • er mag gedurende 10 seconden geen gesmolten metaal in het bovenmateriaal van de schoen binnendringen
 • de bij de gietproef ontstane vlammen moeten binnen 5 sec. worden gedoofd

Aanvullende testvereisten:

 • het bovenleder moet een contacthitteproef (6 sec. bij 500° C) doorstaan zonder de binnenvoering te beschadigen
 • slipweerstand volgens SRA, SRB of SRC
 • de buitenzolen voldoen aan de eisen van EN 20345 HI
 • beide laarzen moeten binnen 5 sec gemakkelijk uitgetrokken kunnen worden

Vereisten voor de schacht van de laars:

 • Minimumhoogte van schoen/laars vorm C en hoger; volgens EN ISO 20345:2011, 5.2.1:
 • er mag geen metaal aan het buitenoppervlak kleven
 • alle naden moeten gemaakt zijn van brandvertragende garen en een overlapping hebben
 • de bovenrand van de laars moet zodanig zijn ontworpen dat de laars voor de drager stevig zit

LASSCHOENEN

Aanvullende testvereisten:

 • het bovenleder moet een contacthitteproef (6 sec. bij 500° C) doorstaan zonder de binnenvoering te beschadigen
 • Slipweerstand volgens SRA, SRB of SRC

Vereisten voor de schacht van de schoen:

 • er mag geen metaal aan het buitenoppervlak kleven
 • Minimumhoogte van de schoen vorm B en hoger

EXTRA VOORWAARDE

Het is belangrijk dat het gekozen schoeisel geschikt is voor de gestelde beschermingseisen en de betreffende gebruikszone. De keuze van geschikt schoeisel moet worden gemaakt op basis van de risicoanalyse door de gebruiker, naar gelang van zijn gebruiksgebied. Meer informatie hierover kan ook worden verkregen bij de desbetreffende beroepsverenigingen. De verklaring van overeenstemming voor uw product is te vinden op https://elten.com.

Verklaring van de symbolen:
P Penetratiebescherming
A Antistatisch schoeisel
HI Thermische isolatie (tot max. 150°C gedurende 30 min)
CI Koude-isolatie (tot max. -17°C gedurende 30 min)
E Energieabsorptiecapaciteit in de hielzone
WPA Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal
HRO Gedrag bij contactwarmte (max. 300°C gedurende 1 min)
M Middenvoet bescherming
CR Snijweerstand (niet tegen kettingzaagsneden)
AN Enkelbescherming
FO Olie en brandstof weerstand
LG Ladder grip
SC Scuff cap
SR Slipweerstand

CE

PBM-verordening 2016/425

ELTEN GmbH heeft de conformiteitsprocedure voor zijn veiligheidsschoeisel overeenkomstig de PBM-verordening 2016/425 uitgevoerd en is in het bezit van de bijbehorende technische documentatie, type onderzoek certificaten en conformiteitsverklaringen overeenkomstig de procedure van de PBM-verordening 2016/425. De bijbehorende producten zijn voorzien van het CE-merkteken.

De desbetreffende conformiteitsverklaring vindt u op de detailpagina’s van ons veiligheidsschoeisel. Of op deze subpagina.

18. januari 2022 / Prakti van het ELTEN-team
Produktauswahl 0