ENDA MER SIKKERHET

Fotbeskyttelse fra ELTEN: Det betyr sikkerhet i samsvar med europeiske standarder – og verneutstyr, hvis komponenter samsvarer nøyaktig med farepotensialet på arbeidsplassen. Det betyr selvfølgelig toppmoderne og sertifiserte produkter i beskyttelsesklassene S1, S2 og S3. Men god fotbeskyttelse må også oppfylle andre kriterier.

REFLEKSMATERIALE

I regn, skygge, skumring og mørke blir folk med mørke klær bare lagt merke til på en avstand på rundt 30 meter. Utstyr med reflekterende materialer gir ekstra beskyttelse fordi det synes godt selv under ugunstige vær- og lysforhold.

ESD

ESD ER IKKE BARE ESD

ESD-sko bør brukes når det er behov for å lade ut elektrostatiske ladninger på en kontrollert måte gjennom skoen. ESD-testede vernesko- og arbeidssko beskytter ikke bare mennesker, men også elektrostatiske følsomme komponenter og enheter.

DE RELEVANTE STANDARDENE FOR ESD-FOTTØY ER:

DIN EN IEC 61340-4-3 «Normerte prøvemetoder for spesielle applikasjoner – fottøy».
Bare den elektriske volummotstanden til skoene måles her. Dette gjøres ved at skoene fylles med metallkuler før måling. En maksimal grenseverdi på 100 MΩ (108 Ω) må overholdes med denne testprosedyren. Før skoene testes, har de maksimalt 15 % relativ luftfuktighet. Dette sikrer at ELTEN ESD-sko gir god beskyttelse mot uønskede elektrostatiske fenomener, selv under vanskelige klimatiske forhold, noe som lett kan forekomme, spesielt i den kalde årstiden.

DIN EN 61340-5-1 «Beskyttelse av elektroniske komponenter mot elektrostatiske fenomener».
Denne standarden gir generelle krav til et ESD-kontrollprogram. Siden den siste revisjonen av denne standarden i 2017, har en maksimal grenseverdi på 100 MΩ (108 Ω) blitt anbefalt for å kontrollere person-/fottøy. I tillegg overholder alle ELTEN ESD sko en strengere grenseverdi fra forrige versjon av standarden på 35 MΩ.

10. november 2023 / Jette fra Team ELTEN