JESZCZE WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Fußschutz von ELTEN: Das bedeutet Sicherheit gemäß europäischen Normen – und eine Schutzausrüstung, deren Komponenten genau den unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen des Arbeitsplatzes entsprechen. Selbstverständlich auf dem neuesten Stand der Technik und zertifiziert in den Schutzklassen S1, S2 und S3. Aber guter Fußschutz muss weitere Kriterien erfüllen.

MATERIAŁ ODBLASKOWY

W deszczu, cieniu, o zmierzchu i w ciemności ludzką sylwetkę w ciemnym ubraniu zauważa się dopiero z odległości ok. 30 m. Wyposażenie butów w odblaski zapewnia dodatkową ochronę dzięki poprawie widoczności nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych i świetlnych.

ESD

ESD NIERÓWNE ESD

Buty ESD powinny być używane wtedy, gdy istnieje potrzeba kontrolowanego odprowadzania ładunków elektrostatycznych przez obuwie. Buty ochronne i robocze testowane pod kątem ESD nie tylko chronią ludzi, ale również służą do ochrony wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne elementów i podzespołów.

NORMY OBOWIĄZUJĄCE DLA OBUWIA ESD TO:

DIN EN IEC 61340-4-3 „Standardowe metody badań dla zastosowań specjalnych; obuwie”.
Mierzy się tu jedynie elektryczną oporność przepływu butów. Odbywa się to za pomocą wypełnienia kulkami, tzn. do pomiaru buty wypełniane są metalowymi kulkami. W tej metodzie badania należy przestrzegać maksymalnej wartości granicznej 100 MΩ (108 Ω). Zanim obuwie zostanie przetestowane, jest wstępnie przygotowane do warunków klimatycznych przy maksymalnej wilgotności względnej 15%. Dzięki temu nawet w trudnych warunkach klimatycznych, które mogą wystąpić szczególnie w zimnych porach roku, buty ELTEN ESD zapewniają wysoki poziom ochrony przed niepożądanymi zjawiskami elektrostatycznymi.

DIN EN 61340-5-1 „Ochrona komponentów elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi”.
Norma ta zawiera ogólne wymagania dotyczące programu kontroli ESD. Od ostatniej rewizji tej normy w 2017 roku do sprawdzania uziemienia osobistego w systemie człowiek/obuwie zaleca się maksymalną wartość graniczną 100 MΩ (108 Ω). Ponadto wszystkie buty ELTEN ESD spełniają bardziej rygorystyczny limit w stosunku do poprzedniej wersji normy wynoszący 35 MΩ.

31. października 2023 / z zespołu ELTEN
Produktauswahl 0