STANDARDOVERSIKT

EN ISO 9001

ELTEN bruker et etter ISO 9001:2015 sertifisert system for kvalitetsstyring. Denne internasjonale standarden fastlegger krav som vi anvender for å bygge opp, styre og stadig forbedre våre interne prosesser, som f.eks. utvikling, innkjøp og produksjon.

EN ISO 14001

ELTEN bruker et etter ISO 14001:2015 sertifisert system for miljøvernstyring. Denne internasjonale standarden fastlegger krav som vi anvender for å bygge opp, styre og stadig forbedre våre interne prosesser. Disse gjelder f.eks. undersøkelse av miljøaspekter og definisjonen av mål for miljøvern, slik at vi kan utføre vårt miljøvernarbeid på best mulig måte.

EN ISO 17249

EN ISO 17249 spesifiserer krav til vernesko med beskyttende effekt mot motorsag som personlig verneutstyr (PVU). Dette inkluderer krav og beskyttelsesnivåer for komplett sko samt for individuelle komponenter (overdel, fôr, pløs, innersåle og yttersåle).

Beskyttelsesnivå Kjedehastighet i m/s
1 20
2 24
3 28

EN ISO 20345:2022

STATUS EN 20345

The EN standards DIN EN 20345:2022, DIN EN 20346:2022 and DIN EN 20347:2022 were published in the 2nd quarter of 2022.

The standards for forestry boots, firefighter boots and foundry boots are not yet ready for publication.

Major changes:

The familiar categories still exist:
Class I: SB, S1, S2 and S1P/ S3
Class II: S4 and S5 for plastic boots
There are 2 new categories for class I: S6 and S7.
Accordingly, for occupational footwear, the following apply: OB, O1, O2, O3, O4 and O5 and the 2 new categories O6 and O7.

Changes with regard to the categories:

Fuel resistance is no longer a basic requirement. It will become an additional requirement, as is already the case for work shoes. As a result, all SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 and S7 articles will be marked with the additional FO marking, if desired, if the sole is still fuel-resistant.
S6: Is an S2 article, but must additionally be tested for waterproofness for the entire shoe. This corresponds to the previous “WR” test.
S7: Is an S3 article, but must additionally be tested for waterproofness for the entire shoe. This corresponds to the previous “WR” test.
A shoe marked “S2 WR” is identical to one marked “S6”. The same applies to a shoe marked “S3 WR”, which is identical to one marked “S7”.

Changes in penetration resistance:

A test with a 3.0 mm nail is now also included. The previous requirement with a 4.5mm nail remains. In future, however, shoes must be labelled according to their built-in penetration protection material, while “S3” will only be used for shoes with steel soles, and no longer for those with textile penetration protection.
From now on, the following footwear labelling will be available for footwear with penetration protection:
S3 or S1P = shoe with steel sole
S3L or S1PL = shoe with textile penetration protection (as before with 4.5 mm nail)
S3S or S1PS = shoe with textile penetration protection material (NEW with 3.0 mm nail)
S7 or S3 WR = shoe with steel sole that also fulfils the WR test
S7L or S3L WR = shoe with textile penetration protection (4.5 mm nail) that also meets the WR test
S7S or S3S WR = shoe with textile penetration protection material (3.0 mm nail), which also fulfils the WR test.

Slip resistance:

Shoes will no longer be marked as SRA; SRB or SRC.
Slip resistance becomes a basic requirement and is no longer marked. It is possible to have an additional combination of tile and glycerine tested, but it is not mandatory.

The new additional requirements:

SC = The overcap has some degree of abrasion.
SR = The voluntary additional test for slip resistance tile/glycerine is fulfilled
LG = the shoe has a specific heel shape (for use with ladders)

EN ISO 20349-1

Den europeiske standarden Norm EN ISO 20349-1 ble offentliggjort i desember 2010. Denne stanarden med betegnelse

«Personlig verneutstyr – Fottøy for beskyttelse mot termiske risikoer og sprut av smeltet metall»

supplerer kravene i EN ISO 20345 for vernesko med minimumskrav ved bruk i støperier så vel som under sveisearbeid og lignende prosesser. I tillegg til tilleggskrav introduseres en ny testmetode for sko til bruk i støperi. Denne testmetoden tester motstand mot virkningen av smeltet metall. Avhengig av resultatet er skoen merket med Fe etter å ha bestått testen med flytende jern og/eller Al etter å ha bestått testen med flytende aluminium. I tillegg består alle merkingene fra EN ISO 20345.

STØVEL TIL BRUK I STØPERI

Basistet: Støpetest

 • støptesten utføres med smeltet metall, der en temperatur på ca. 1400 °C (= stål) eller ca. 780 °C (= aluminium) oppnås
 • ingen flytende metall kan trenge gjennom det øverste materialet i skoen i en periode på 10 sekunder
 • flammene som utvikles i støpetesten må slukkes i løpet av 5 sekunder

Ytterligere testkrav:

 • overlæret må bestå en kontaktvarmetest (6 sekunder ved 500 °C) uten å skade innerfôret
 • sklisikkerhet i henhold til SRA, SRB eller SRC
 • yttersålene må oppfylle kravene iht. EN 20345 HI
 • begge støvlene må være lette å ta av i løpet av 5 sekunder

Krav til skaftets oppbygging:

 • Minimumshøyde på skooverdelen Form C og høyere, iht. EN ISO 20345:2011, 5.2.1:
 • metall må ikke kunne feste seg til den ytre overflaten
 • alle sømmer må være av flammehemmende garn og ha en overlapping
 • den øvre kanten av støvelen må være utformet slik brukeren kan få godt tak

STØVLER TIL SVEISING

Ytterligere testkrav:

 • overlæret må bestå en kontaktvarmetest (6 sekunder ved 500 °C) uten å skade innerfôret
 • sklisikkerhet i henhold til SRA, SRB eller SRC

Krav til skaftets oppbygging:

 • metall må ikke kunne feste seg til den ytre overflaten
 • Minimumshøyde på skooverdelen Form B og høyere

TILLEGGSKRAV

EN ISO 20345:2011 Krav vernesko / EN ISO 20347:2012 Krav yrkessko
SB / OB Basissko
S1 / O1 Basissko ; i tillegg: Lukket hælseksjon, antistatisk, støtabsorberende i hælseksjonen, drivstoffbestandighet
S2 / O2 Basissko ; i tillegg: Lukket hælseksjon, antistatisk, støtabsorberende i hælseksjonen, vanninntrenging og vannopptak av skoens overdel, drivstoffbestandighet
S3 / O3 Basissko ; i tillegg: Lukket hælseksjon, antistatisk, støtabsorberende i hælseksjonen, vanninntrenging og vannopptak av skoens overdel, penetreringshemming, drivstoffbestandighet, profilsåle

Forklaring av symbolene:
P penetreringshemming
A Antistatiske sko
HI Varmeisolering (inntil maks. 150°C i 30 min.)
CI Kuldeisolering (inntil maks. -17°C i 30 min.)
E Støtabsorberende i hælseksjonen
WRU Vannavstøtende skaft
HRO Varmebestandighet (inntil maks. 300°C i 1 min.)
M Mellomstøttevern
CR Skjærefasthet (ikke mot kutt fra motorsag)
AN Ankelbeskyttelse
FO Drivstoffbestandighet
SRA Sklisikring på keramikkflis / Rengjøringsmiddel
SRB Sklisikring på stålplate / Glyserin
SRC Sklisikring på keramikkflis / Rengjøringsmiddel og stålplate/glyserin

CE

Forordning om personlig verneutstyr 2016/425

ELTEN GmbH har utført samsvarsprosedyren for sine vernesko i samsvar med PVU-forordning 2016/425 og tilbyr tilhørende teknisk dokumentasjon, typeprøvingsertifikater og samsvarserklæringer i samsvar med prosedyren i PVU-forordning 2016/425. De tilknyttede produktene er merket med CE-merket.

Den respektive samsvarserklæringen finner du på vernesko.

10. november 2023 / Jette fra Team ELTEN