Impressum

ELTEN GMBH
Ostwall 7-13
D – 47589 Uedem

Tel.: + 49 (0) 2825-8068
Faks: + 49 (0) 2825-8075

service@elten.com

DYREKCJA
Heiner van Elten
Jörg van Elten

SĄD REJESTROWY
Kleve, 21 HRB 5 50

NUMER IDENTYFIKACYJNY VAT
DE 811 255 427

EDYCJA I PROJEKTOWANIE
ELTEN GmbH, Uedem
Redaktorzy pracują zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji. Za treść oraz rozwiązywanie problemów prawnych i administracyjnych odpowiada: marketing@elten.com

Cała treść: © ELTEN GmbH

WYKLUCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Stworzyliśmy naszą witrynę, dokładając wszelkich starań, aby informacje w niej zawarte były aktualne, poprawne merytorycznie i jasne. Jednak pomimo zachowania należytej staranności mogą znaleźć się na niej niezamierzone nieprawidłowe informacje. ELTEN GmbH wyklucza zatem wszelką odpowiedzialność za błędy w pisaniu lub druku oraz za dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych na stronie internetowej firmy. Informacje i dane podane na stronie internetowej ELTEN można zmienić w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Oferowane są przez ELTEN GmbH bez zobowiązań i bez jakichkolwiek gwarancji lub zapewnień.

O ile witryna ELTEN GmbH zawiera linki lub odnośniki do stron internetowych osób trzecich, o tyle ELTEN GmbH nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za inne dostępne tam informacje, powiadomienia, materiały lub linki do dalszych stron internetowych. Wyraźnie informujemy, że w żadnym wypadku nie przyjmujemy podanych w linkach stron za własne. Każdy, kto korzysta ze strony internetowej ELTEN GmbH, ponosi całe ryzyko związane z użytkowaniem, w tym wszelkie ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych przez wirusy lub inne oprogramowanie, które są przekazywane lub aktywowane za pośrednictwem strony internetowej ELTEN GmbH lub w trakcie jej przeglądania. W żadnym wypadku ELTEN GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, towarzyszące lub wynikowe szkody lub utraty zysków wynikające z korzystania lub niewłaściwego zastosowania informacji lub z niekompletnych informacji na stronie internetowej ELTEN GmbH.