Ochrona danych

Ochrona danych – strona internetowa

Informacje dotyczące ochrony danych
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera przegląd informacji na temat tego, jakie dane osobowe firma ELTEN GmbH (dalej ELTEN, również „my”) gromadzi podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, oraz w jakim celu i w jaki sposób je wykorzystuje.

Podstawy prawne przetwarzania
O ile uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odnosi się to również do operacji przetwarzania niezbędnych do wdrożenia środków przedumownych.
O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega firma ELTEN GmbH, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów firmy ELTEN, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Usuwanie danych / czas przechowywania
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zapisane, przestanie obowiązywać. Przechowywanie może się również odbywać, jeśli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega firma ELTEN. Dane są usuwane również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Tworzenie plików dziennika
Przy każdym wejściu na strony internetowe firmy ELTEN automatycznie zapisywane są tymczasowe informacje, które przekazuje Państwa przeglądarka. W utworzonym pliku dziennika zapisywany jest typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, nazwa i adres URL pobranego pliku, adres referencyjny URL (poprzednio odwiedzanej strony), nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) oraz data i godzina zapytania z serwera. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przechowywanie i przetwarzanie tych danych służy wyłącznie bezpieczeństwu systemu i optymalizacji oferty internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest z jednej strony możliwość zaoferowania Państwu zoptymalizowanej oferty internetowej, a z drugiej strony zabezpieczenie systemu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim i zostaną usunięte po upływie 7 dni.

Nawiązanie kontaktu
Firma ELTEN oferuje Państwu możliwość uzyskania informacji lub skontaktowania się z nami za pośrednictwem strony internetowej w sprawie różnych pytań dotyczących firmy ELTEN. Mogą Państwo skontaktować się z firmą ELTEN poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub umawiając się na telefon zwrotny. W ramach nawiązania kontaktu zapisywane są takie dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Państwa dane będą przechowywane w naszym Systemie Zarządzania Relacjami z Klientami („System CRM”) lub w porównywalnym systemie organizacji zapytań. Ewentualnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

Przetwarzanie tych danych odbywa się w ramach środków przedumownych wymaganych do świadczenia oferowanej usługi, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli nawiązanie kontaktu nie dotyczy własnego środka przedumownego ani umowy, którą sami Państwo zawarli z firmą ELTEN, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w kontekście naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa zapytania za pośrednictwem tego kanału. Po zrealizowaniu celu dane zostaną usunięte, chyba że są one nadal niezbędne do realizacji umowy lub środków przedumownych.

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcy w kraju trzecim. Państwa dotychczasowe prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

O ile zapytanie dotyczy działalności spółek zależnych, stowarzyszonych lub zarządzających firmy ELTEN i jest to niezbędne do sprawnego przetworzenia zapytania, Państwa dane mogą zostać przekazane danej spółce. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z motywem 48, ponieważ mamy uzasadniony interes w przekazaniu do wewnętrznych celów administracyjnych.

Newsletter
Wysyłamy newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (dalej „newsletter”). Newsletter zawiera informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie. Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. W zasadzie można więc otrzymywać newsletter pod pseudonimem. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska do osobistego kontaktu w newsletterze.
Newslettery są wysyłane za pośrednictwem usługi mailingowej „MailChimp”, platformy do wysyłania newsletterów amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dostawcy usług mailingowych można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spółka Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp jest certyfikowana w ramach umowy Privacy Shield i oferuje tym samym gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Dostawca usług mailingowych jest wykorzystywany na podstawie umowy o przetwarzanie na zlecenie zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO. Dostawca usług mailingowych wykorzystuje Państwa dane do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich ani do przekazywania danych osobom trzecim.
Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy pomocy obcego adresu e-mail. Rejestracja do newslettera jest protokołowana, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Protokołowane są również zmiany danych zapisanych przez dostawcę usług mailingowych.
Newsletter zawiera tzw. „web-beacon”, czyli plik o rozmiarze piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług mailingowych przy otwieraniu newslettera. W ramach tego wywołania zbierane są początkowo informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wywołania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego doskonalenia usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz ich zachowanie podczas odczytu w oparciu o ich lokalizację dostępu (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czas dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie odnośniki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani naszym celem, ani celem dostawcy usług mailingowych nie jest obserwacja poszczególnych użytkowników. Analizy te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznawania przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.
Wysyłka newsletterów oraz przeprowadzanie badań i analiz statystycznych, a także protokołowanie procedury rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda jest uzyskiwana w trakcie procesu rejestracji w odniesieniu do niniejszej Polityki Prywatności. Mogą Państwo odwołać tę zgodę w każdej chwili. Oddzielne anulowanie wysyłki przez dostawcę usług mailingowych lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwa. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do anulowania subskrypcji. Anulowanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania. W przypadku anulowania oświadczenia o zgodzie dane zostaną usunięte, chyba że istnieje potrzeba ich dalszego przechowywania, np. ze względu na wymogi prawne. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Chroniony obszar sprzedawców
Na stronie internetowej firmy ELTEN sprzedawcy mają możliwość uzyskania dostępu do obszaru chronionego. Po zarejestrowaniu się w chronionym obszarze sprzedawców dane z maski wejściowej są do nas przesyłane i zapisywane. Dane te to dowolnie wybrana nazwa użytkownika, nazwisko, e-mail, data urodzenia, ulica, kod pocztowy i miasto. Celem gromadzenia danych jest identyfikacja użytkownika jako sprzedawcy oraz zapewnienie dostępu do chronionego obszaru sprzedawcy, gdzie autoryzowani sprzedawcy otrzymują zdjęcia produktów, dodatkowe informacje o produktach oraz karty danych. Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zgłaszanie kandydatury
Na naszej stronie można ubiegać się o wolne stanowiska pracy. W tym celu potrzebujemy Państwa danych osobowych w formie dokumentów aplikacyjnych, które mogą Państwo przesłać e-mailem do naszego działu personalnego. Potrzebujemy tych danych do przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Dane te są przetwarzane dla celów związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z § 26 ust. 1 zdanie 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG).

Dane te zostaną usunięte najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu procedury aplikacyjnej, chyba że są one nadal potrzebne do realizacji stosunku pracy.

Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Rejestracja na seminaria i inne wydarzenia
Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisania się na podstawowe, kompaktowe, zaawansowane i specjalne seminaria dla branży handlowo-technicznej lub handlowo-rzemieślniczej, seminaria dla szewców i techników ortopedów, seminaria z branży środków ochrony indywidualnej dla specjalistów ds. BHP w przemyśle i inne wydarzenia. W tym celu potrzebujemy Państwa danych kontaktowych lub danych kontaktowych rejestrowanego uczestnika seminarium. Jeśli chcą Państwo zarezerwować nocleg w hotelu za naszym pośrednictwem, potrzebujemy liczby uczestników, jak również dnia przyjazdu i wyjazdu. W tym przypadku dane te zostaną przekazane do odpowiedniego hotelu w celu dokonania rezerwacji. Przetwarzanie tych danych odbywa się w ramach środków umownych wymaganych do świadczenia oferowanej usługi, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po osiągnięciu celu lub po upływie ustawowych okresów przechowywania (np. HGB, AO). O ile zapytanie dotyczy działalności spółek zależnych, stowarzyszonych lub zarządzających firmy ELTEN i jest to niezbędne do sprawnego przetworzenia zapytania, Państwa dane mogą zostać przekazane danej spółce. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z motywem 48, ponieważ mamy uzasadniony interes w przekazaniu do wewnętrznych celów administracyjnych.

Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Pliki cookie
Strony internetowe używają w niektórych miejscach tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Służą one na przykład do określenia częstotliwości korzystania i liczby użytkowników stron internetowych, a tym samym sprawiają, że obecność w Internecie jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna. Stosowane są tak zwane „pliki cookie sesji”, które są zapisywane tylko tymczasowo na czas korzystania z witryny internetowej, a następnie automatycznie usuwane, jak również „trwałe pliki cookie”. Zawartość trwałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego w celu zapisania informacji o użytkownikach, którzy wielokrotnie odwiedzają stronę internetową. Celem takich plików cookie jest rozpoznanie użytkownika jako użytkownika i, w razie potrzeby, zaoferowanie mu zoptymalizowanego sposobu prowadzenia użytkownika.

Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu stron internetowych.

Pliki cookie sesji:
Korzystanie z plików cookie sesji jest niezbędne, aby zapewnić Państwu dostęp do strony internetowej. Stanowi to dla nas uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą plików cookie sesji jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mogą Państwo sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie sesji, ale należy pamiętać, że bez plików cookie niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być oferowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez czas korzystania z witryny, a następnie zostaną usunięte. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Trwałe pliki cookie:
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Za pomocą plików cookie jesteśmy w stanie śledzić zachowania użytkowników i w ten sposób ulepszać nasze usługi dla Państwa. Powinny one również umożliwiać optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Trwałe pliki cookie należy rozróżnić w zależności od tego, czy są one niezbędne pod względem technicznym, czy też nie. Jeśli w danym przypadku odpowiedź brzmi twierdząco, muszą one również opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Korzystanie z plików cookie, które nie są niezbędne pod względem technicznym, odbywa się za Państwa zgodą. Te pliki cookie są ustawiane tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie udzielił zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania. Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby nasze pliki cookie nie mogły być zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym lub aby już zapisane cookies były usuwane. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu stron internetowych.

Za Państwa zgodą integrujemy również pliki cookie pochodzące od osób trzecich. W tym przypadku odpowiednie pakiety danych są zapisywane przez osoby trzecie w Państwa przeglądarce lub przekazywane do nich. Zazwyczaj można również uniemożliwić korzystanie z plików cookie osób trzecich, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą plików cookie osób trzecich jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W tym przypadku mogą Państwo również w każdej chwili anulować swoją zgodę. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania.

Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Tutaj mogą Państwo uzyskać dostęp do naszego banera plików cookie, aby zmienić swoje ostatnie ustawienia:
ustawienia

Wydajnościowe i analityczne pliki cookie:
Śledzące pliki cookie zapewniają firmom możliwość analizy zachowania użytkowników na stronach internetowych za pomocą narzędzi, ale także narzędzi optymalizacyjnych. Celem tych śledzących plików cookie jest więc analiza stron internetowych lub testy A/B w celu optymalizacji kampanii lub wygody użytkownika.

Stosowane są następujące wydajnościowe i analityczne pliki cookie:

Korzystanie z Google Analytics
Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google LLC z Kalifornii w USA. Google Analytics używa plików cookies, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę Państwa korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Na naszej stronie internetowej używamy rozszerzenia kodu „anonymizeIp”, które służy do aktywowania anonimizacji IP na tej stronie. Dzięki temu rozszerzeniu adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Google będzie korzystał z tych informacji wyłącznie na nasze zlecenie, do następujących celów, takich jak analiza korzystania z witryny, sporządzanie raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenie dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Skrócony adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, po czym Państwa dane osobowe zostaną natychmiast usunięte. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Google pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Korzystanie z Google Fonts
Nasza strona korzysta z Google Fonts, usługi firmy Google LLC („Google”) z Kalifornii w USA. Google Fonts są używane do jednolitego przedstawiania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane Google Fonts w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. Używana przez Państwa przeglądarka łączy się z naszymi serwerami, na których przechowywane są Google Fonts. W związku z tym Państwa adres IP i adres strony, do której uzyskano dostęp, nie są przekazywane do Google.

Korzystanie z Google Fonts służy jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystanie z Google Maps
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps do wyświetlania interaktywnych map i podawania wskazówek dojazdu. Google Maps to usługa map firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Za pomocą Google Maps informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP i (początkowy) adres wprowadzony w funkcji planowania trasy, są przekazywane do Google w USA.

Korzystanie z Google Maps służy do przekazywania wskazówek dotyczących dojazdu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, po czym Państwa dane osobowe zostaną natychmiast usunięte. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Więcej informacji na temat Google Maps można znaleźć na stronie https://cloud.google.com/maps-platform/ oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystanie z Matomo
Nasza strona korzysta z internetowego serwisu analitycznego Matomo firmy InnoCraft Ltd. z Nowej Zelandii. Matomo to oprogramowanie typu open source służące do analizy statystycznej dostępu odwiedzających. Do tego celu używane są pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na naszym serwerze w Niemczech i nie są przekazywane osobom trzecim. Adres IP jest automatycznie anonimizowany poprzez uniemożliwienie rozpoznania części adresu IP.

Podstawą prawną przetwarzania danych przy użyciu plików cookie Matomo jest Państwa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo odwołać tę zgodę w każdej chwili. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Dalsze informacje o InnoCraft Ltd. i Matomo można znaleźć na stronie internetowej https://www.innocraft.com/#aboutus.

Marketingowe pliki cookie:
Reklamowe pliki cookie to zazwyczaj pliki podmiotów zewnętrznych używane do identyfikacji użytkowników na różnych stronach internetowych w celu dostarczenia odpowiednich reklam.

Stosowane są następujące marketingowe pliki cookie:

Korzystanie z funkcji DoubleClick by Google
Nasza strona korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick by Google. DoubleClick używa plików cookie do dostarczania reklam, które są istotne dla użytkowników, do poprawy raportów wydajności kampanii lub do uniemożliwienia użytkownikowi zobaczenia tych samych reklam więcej niż raz. Google używa identyfikatora cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, i może w ten sposób zapobiec ich wyświetlaniu więcej niż raz. DoubleClick może również używać identyfikatorów cookie do śledzenia konwersji związanych z ogłoszeniami. Na przykład jeśli użytkownik zobaczy ogłoszenie DoubleClick, a następnie skorzysta z tej samej przeglądarki, aby przejść na stronę internetową reklamodawcy i dokonać zakupu.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację DoubleClick Google otrzymuje od nas informacje o tym, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo na reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług Google, Google może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w Google, możliwe jest, że usługodawca dowie się i zapisze Państwa adres IP.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, po czym Państwa dane osobowe zostaną natychmiast usunięte. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania. Państwa dalsze istniejące prawa w stosunku do nas można przeczytać poniżej w punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Więcej informacji o DoubleClick by Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090, a ogólne informacje o prywatności w Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Ewentualnie można odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org.

Bezpieczeństwo
Firma ELTEN nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie. Wiadomości przesyłane e-mailem nie są szyfrowane. Nie można zatem wykluczyć, że dowiedzą się o nich osoby trzecie. W związku z tym zaleca się, aby informacje poufne były przesyłane wyłącznie pocztą tradycyjną.

Administrator
Administratorem zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych jest:
ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
47589 Uedem
E-mail: datenschutz@elten.com

Prawa osób, których dane dotyczą
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo w rozumieniu RODO osobą, której dane dotyczą, i przysługują Państwu wobec nas opisane poniżej prawa. Prosimy o kierowanie próśb zasadniczo do wyżej wymienionego administratora.

Informacja:
Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania od nas w każdej chwili informacji i potwierdzenia danych osobowych przechowywanych na Państwa temat oraz ich kopii.

Sprostowanie:
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.

Ograniczenie przetwarzania:
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
Poprawność danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana przez okres, który pozwala nam na weryfikację poprawności danych osobowych.
Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, a w zamian żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania.
Dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale są nam potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Państwa.

Usunięcie:
Mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i pod warunkiem, że ich przetwarzanie nie jest konieczne:
Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne.
Wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania, lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe były przetwarzane bezprawnie.
Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Możliwość przenoszenia danych:
Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, spójnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo zażądać, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Sprzeciw:
Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się „tylko” na podstawie uzasadnionych interesów nas lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Anulowanie zgody:
W każdej chwili mają Państwo prawo do anulowania oświadczenia o zgodzie na ochronę danych osobowych. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu anulowania.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z wyżej wymienionym administratorem, ponieważ Państwa prawa muszą być tam również realizowane. Można jednak również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, zwłaszcza jeśli Państwa wniosek wymaga wyższego stopnia poufności:
Inspektor ochrony danych ELTEN GmbH
c/o migosens GmbH
Wiesenstr. 35
45473 Mülheim an der Ruhr

Tel.: +49 (0) 208-99395110
Faks: +49 (0) 208-99395119

dsb-elten@migosens.net

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo mieszkają, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, stanowi naruszenie organu ochrony danych.

Nasza obecność na portalach społecznościowych
Firma Elten GmbH utrzymuje publicznie dostępne profesjonalne profile firmy na różnych portalach społecznościowych. Używamy ich do publikowania i rozpowszechniania treści, ofert i rekomendacji produktów naszej firmy oraz pomagamy w bezpośredniej komunikacji na przykład z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami.
Poprzez korzystanie z tych sieci uruchamiana jest duża liczba operacji przetwarzania danych. Dane te są przetwarzane nawet wtedy, gdy użytkownik nie utrzymuje własnego profilu w tej sieci. Gdy odwiedzają Państwo jeden z naszych profili, Państwa dane osobowe są nie tylko przetwarzane przez nas, ale również przez operatora danej sieci i w razie potrzeby przechowywane. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, zdjęcia i inne informacje, które dobrowolnie udostępnili Państwo w sieci, a także informacje o Państwa zachowaniu podczas użytkowania i interakcji z treścią danego profilu firmy. W pewnych okolicznościach może być również pobierany Państwa adres IP. Nie ma obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych w celu odwiedzenia naszych profili firmowych. Może to być jednak konieczne w celu korzystania z poszczególnych funkcji naszych profili (np. komentowanie wpisów, kontaktowanie się z nami).
Firma Elten GmbH nie ma wpływu na przetwarzanie danych spowodowane Państwa wizytą na portalach społecznościowych, które może się różnić między poszczególnymi portalami i nie musi być dla nas zrozumiałe (np. ustawienia plików cookie). W celu uzyskania dalszych informacji na temat szczegółów dotyczących gromadzenia i przechowywania Państwa danych osobowych, jak również celu, rodzaju i zakresu przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności odpowiednich operatorów sieci społecznościowych. Można je znaleźć na poniższych stronach:

Polityka Prywatności serwisu Facebook, prowadzonego przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, znajduje się na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php
Polityka Prywatności serwisu Instagram, prowadzonego przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, znajduje się na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875
Polityka Prywatności serwisu YouTube, prowadzonego przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Polityka Prywatności serwisu Xing, prowadzonego przez New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy, znajduje się na stronie: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Polityka Prywatności serwisu LinkedIn, prowadzonego przez LinkedIn Ireland Limited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, znajduje się na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Polityka Prywatności serwisu Twitter, prowadzonego przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, znajduje się na stronie: https://twitter.com/de/privacy

Jeżeli korzystają Państwo z naszej obecności na portalach społecznościowych w celu kontaktowania się z nami (np. poprzez prywatne wiadomości, komentarze lub reagowanie na nie), przetwarzamy przekazane nam dane wyłącznie w celu kontaktowania się z Państwem i nie łączymy ich z żadnymi innymi dostępnymi nam danymi. Podstawą prawną zbierania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli nawiązanie kontaktu nie dotyczy własnego środka przedumownego ani umowy, którą sami Państwo zawarli z firmą Elten GmbH, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w kontekście naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa zapytania za pośrednictwem tego kanału.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zapisane, przestanie mieć zastosowanie lub zwrócą się Państwo do nas o ich usunięcie. Przechowywanie może się również odbywać, jeśli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega firma Elten GmbH. Dane są usuwane również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy. Informacje o tym, jak długo operatorzy portali społecznościowych przechowują Państwa dane osobowe, znajdują się w odpowiedniej Polityce Prywatności powyżej.

Więcej informacji na temat Facebooka i Instagrama:
Portale społecznościowe Facebook i Instagram są oferowane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). W ramach korzystania z funkcji Page Insights jesteśmy wraz z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie danych na profilach Facebook/Instagram zgodnie z art. 26 RODO. Wykorzystujemy statystyki dostarczane przez Facebooka, aby uatrakcyjnić wpisy i zwiększyć ich skuteczność. Na przykład do odpowiedniego adresowania wpisów wykorzystuje się informacje na temat wieku i płci, a do optymalizacji czasu publikacji wykorzystuje się preferowany przez użytkowników czas odwiedzin. Informacje o typie urządzeń używanych przez odwiedzających pozwalają dostosować wygląd i treść wpisów do danego urządzenia. Opisane przetwarzanie danych opiera się na istniejących uzasadnionych interesach firmy Elten GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Facebook poprzez wycofanie subskrypcji naszej strony na Facebooku (wybierając funkcję „Nie podoba mi się ta strona” i/lub „Nie subskrybuj już tej strony”, odłączają Państwo swój profil użytkownika od naszej strony).

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec poszczególnych procedur przetwarzania danych wymienionych powyżej można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
i tutaj:
https://www.youronlinechoices.com

Informacje o umowie zawartej z Facebookiem można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Podsumowanie tej umowy oraz dalsze informacje dotyczące funkcji Page Insights na Facebooku można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data