Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring hjemmeside

Databeskyttelsesmeddelelse
Følgende erklæring giver dig et overblik over, hvilke personoplysninger, som ELTEN GmbH (i det følgende ELTEN, eller “vi”) indsamler til hvilket formål ifm. dit besøg på vores hjemmeside, og hvordan disse bruges.

Retsgrundlag for behandling

For så vidt, vi får dit samtykke til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1, litra a), i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.
Ved behandlingen af personoplysninger, der kræves for at opfylde en kontrakt, som du er part i, tjener artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR som retsgrundlag. Det gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger, der ligger inden for kontraktmæssigt forhold.
For så vidt en behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som ELTEN GmbH er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, litra c), GDPR som retsgrundlag.
Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at beskytte ELTENs legitime interesser, tjener artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR som retsgrundlag.

Datasletning/opbevaringsvarighed
Dine personoplysninger slettes, så snart formålet med opbevaringen bortfalder. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er foreskrevet af den europæiske eller nationale lovgiver ifm. EU-regler, forordninger, love eller andre bestemmelser, som ELTEN er underlagt. Dataene slettes også, når en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene mht. indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt.

Oprettelse af logfiler
Hver gang du åbner ELTENs hjemmeside, gemmes der automatisk midlertidige oplysninger, som din browser sender. Den oprettede protokolfil registrerer browsertypen/-versionen, det anvendte operativsystem, navnet og URL’en på den fil, der er oprettet adgang til, reference-URL’en (den tidligere besøgte side), værtsnavnet på den computer, der skaber adgangen (IP-adresse) og datoen og tidspunktet for serveranmodningen. Disse data sammenføres ikke med andre datakilder. Opbevaringen og behandlingen af disse data bruges udelukkende til systemsikkerhed og optimering af internettilbudet. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse er på den ene side at kunne tilbyde dig en optimeret hjemmeside og på den anden side at sikre systemet. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter og slettes efter 7 dage.

Kontakt

ELTEN giver dig mulighed for at bruge hjemmesiden til at finde ud af mere om forskellige ting om ELTEN eller for at kontakte os. Du har mulighed for at kontakte ELTEN ved hjælp af kontaktformularen, via telefonopkald eller ved at acceptere, at vi ringer tilbage til dig. Når du kontakter os, registreres der data, som fx navn, e-mailadresse og telefonnummer. Dine oplysninger gemmes i vores system, der styrer kundeforhold (“CRM-system”) eller i en sammenlignelig anmodningsorganisation. Alternativt kan du kontakte os via den angivne e-mailadresse. Her gemmes brugerens personoplysninger, der sendes sammen med e-mailen.

Behandlingen af disse data finder sted inden for rammerne af de foranstaltninger, der går forud for kontrakten, som er nødvendige for leveringen af den tilbudte tjeneste, for så vidt dette vedrører (præ-) kontraktlige foranstaltninger (jfr. artikel 6, stk. 1, litra b)). GDPR). Hvis etableringen af kontrakten ikke påvirker din egen (præ-) kontraktmæssige foranstaltning eller en kontrakt, som du allerede har indgået med ELTEN, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR inden for anvendelsesområdet. af vores legitime interesse, som er at behandle din anmodning på denne måde. Når formålet er opfyldt, slettes dataene, medmindre dataene stadig er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller foranstaltningerne, der går forud for en kontrakt

I det omfang, anmodningen vedrører aktiviteterne i ELTENs datterselskaber, kapitalinvesteringer eller forretningsmæssige administrationsselskaber, og det er nødvendigt aht. den effektive behandling af anmodningen, kan dine data videregives til det pågældende selskab. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR ifm. Betragtning 48, da vi har en legitim interesse i overførslen til interne, administrative formål.

Nyhedsbrev b2b afsendelse af Inxmail

B2b-nyhedsbrevet sendes af udbyderen “Inxmail”, som er en nyhedsbrevsplatform fra den tyske udbyder Inxmail GmbH, Wentzigerstr. 17, 79106 Freiburg. Du kan se forsendelsesudbyderens databeskyttelsesbestemmelser her: https://www.inxmail.de/datenschutz.

Forsendelsesudbyderen benyttes på grundlag af en ordrebehandlingsaftale, som er i overensstemmelse med Artikel 28, stk. 3, litra 1, GDPR.

Tilmeldingen til vores nyhedsbrev sker via en såkaldt dobbelt opt-in-procedure. Dvs. Efter tilmeldingen, modtager du en e-mail, der beder dig om at bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan tilmelde sig via en andens e-mailadresse. Der føres protokol over tilmeldingerne til nyhedsbrevet, så man kan dokumentere, at tilmeldingsprocessen sker i overensstemmelse med de juridiske krav. Det inkluderer opbevaring af tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen samt IP-adressen. Ændringer i dine data, der gemmes af forsendelsesudbyderen, gemmes også.

Nyhedsbrevet indeholder et såkaldt “web beacon”, dvs. en pixelstor fil, der hentes via forsendelsesudbyderens server, når nyhedsbrevet åbnes. Som en del af denne hentning, indsamles der tekniske oplysninger, som fx oplysninger om browseren og dit system, såvel som din IP-adresse og tidspunktet for hentning. Denne information bruges til teknisk forbedring af tjenesterne, baseret på de tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd, baseret på deres hentningssteder (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. De statistiske undersøgelser inkluderer også bestemmelsen af, om nyhedsbrevet åbnes, hvornår det åbnes, og hvilke links, der klikkes på. Af tekniske årsager, kan denne information tildeles de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Det er imidlertid hverken vores mål eller forsendelsesudbyderens mål at overvåge de individuelle brugere. Vi bruger snarere oplysningerne til at forstå vores brugers læsevaner og til at tilpasse vores indhold til dem eller til at sende andet indhold, der matcher vores brugeres interesser.

Udsendelsen af nyhedsbrevene, samt implementeringen af statistiske undersøgelser og analyser samt logning af registreringsprocessen finder sted på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med. Artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Samtykket opnås under tilmeldingsprocessen, med henvisning til denne databeskyttelseserklæring. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke. Det er desværre ikke muligt at foretage en separat tilbagekaldelse af forsendelsen via forsendelsesudbyderen eller den statistiske behandling. Du finder et link, hvor du kan annullere dit abonnement på nyhedsbrevet, i slutningen af hvert nyhedsbrev. Tilbagetrækningen påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke, indtil det trækkes tilbage. Hvis samtykkeerklæringen trækkes tilbage, slettes dataene, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene, fx på grund af juridiske krav. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Beskyttet forhandlerområde
På ELTENs hjemmeside, har forhandlerne mulighed for at få særlig adgang til et beskyttet område. Når man tilmelder sig det beskyttede forhandlerområde, overføres dataene fra inputmasken til os, hvor de gemmes. Dataene er et frit valgt brugernavn, efternavn, e-mail, gade, postnummer og by. Indsamlingen af data tjener til at identificere dig som forhandler og muliggøre adgangen til det beskyttede forhandlerområde, hvor de autoriserede forhandlere forsynes med produktbilleder, yderligere produktinformationer og datablade. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR. Hvis registreringen ikke påvirker din egen foranstående kontrakt eller en kontrakt, som du selv har indgået eller vil indgå med ELTEN, behandler vi dine personoplysninger på basis af artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR, inden for rammerne af vores legitime interesse i at levere bestemte produktinformationer og datablade til dig.

Ansøgning

Du kan søge en annonceret stilling på vores hjemmeside. For at gøre det, skal vi bruge dine personoplysninger, i form af ansøgningsdokumenter, som du kan sende til vores HR-afdeling via e-mail. Vi skal bruge dataene for at udføre ansøgningsprocessen. Behandlingen af disse data finder sted med henblik på ansættelsesforhold, jfr. § 26 Stk. 1 S. 1 BDSG.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter og overføres derfor ikke til et tredjeland.

Dataene slettes senest seks måneder efter, at ansøgningsprocessen er afsluttet, medmindre dataene stadig er nødvendige for ansættelsesforholdet.

Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Tilmelding til seminarer og andre arrangementer

På vores hjemmeside, er der mulighed for at tilmelde sig grundlæggende, kompakte, avancerede og specielle seminarer til teknisk handel eller special- eller faghandel, seminarer for ortopædiske skomagere og teknikere og seminarer fra PPE-området, til sikkerhedsspecialister i industrien, og andre arrangementer. Hertil skal vi bruge dine eller den tilmeldende seminardeltagers kontaktoplysninger. Hvis du vil booke en overnatning på et hotel gennem os, skal vi bruge deltagerantallet samt ankomst- og afrejsedagene. I dette tilfælde overføres dataene til det respektive hotel, med henblik på reservation eller booking. Behandlingen af disse data finder sted inden for rammerne af de kontraktmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at levere den tilbudte ydelse (i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR). Hvis kontrakten ikke indgås mellem dig og os, behandler vi personoplysningerne på det juridiske grundlag af vores legitime interesse, mhp. at kunne behandle din reservation. Dine personoplysninger slettes umiddelbart efter, at formålet er opfyldt, eller efter at de lovbestemte opbevaringsperioder (fx HGB, AO) er udløbet. I det omfang, anmodningen vedrører aktiviteterne i ELTENs datterselskaber, kapitalinvesteringer eller forretningsmæssige administrationsselskaber, og det er nødvendigt aht. den effektive behandling af anmodningen, kan dine data videregives til det pågældende selskab. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR i. ifm. Betragtning 48, da vi har en legitim interesse i overførslen til interne, administrative formål.

Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Cookies

Hjemmesiden bruger såkaldte cookies flere steder. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser. De bruges fx til at bestemme hyppigheden af brugen og antallet af brugere af hjemmesiden, hvorved vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig og effektiv. Der anvendes såkaldte “sessionscookies”, som kun gemmes midlertidigt, under din brug af hjemmesiden, hvorefter de slettes automatisk samt “vedvarende cookies”. Indholdet af en vedvarende cookie er begrænset til et identifikationsnummer, så man kan registrere oplysninger om brugere, der gentagne gange tilgår en hjemmeside. Formålet med sådanne cookies er at genkende dig, som bruger, og om nødvendigt kunne tilbyde dig en optimeret brugerrejse.

Cookies forårsager ikke nogen skade på din computer og indeholder ikke vira. Du kan forhindre disse cookies i at blive gemt, ved at angive dette i dine browserindstillinger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det begrænse hjemmesidens funktionalitet.

Sessionscookies:
Det er nødvendigt at bruge sessionscookies, for at vi kan gøre hjemmesiden tilgængelig for dig. Det repræsenterer en legitim interesse for os. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, ved hjælp af sessionscookies, er artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Du kan godt gøre indsigelse mod brugen af sessionscookies. Du skal bare være opmærksom på, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke kan tilbydes uden cookies. Dine personoplysninger opbevares kun i løbet af din brug af hjemmesiden. hvorefter de slettes igen. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Vedvarende cookies:

Vedvarende cookies slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan variere, afhængigt af cookien. Du kan altid slette disse cookies, via sikkerhedsindstillingerne i din browser. Disse cookies gør det muligt for os at forstå din brugsadfærd og derved forbedre vores ydelser til dig. De gør det også muligt for dig at surfe optimalt på vores hjemmeside. Vedvarende cookies differentieres efter, om de er teknisk nødvendige eller ej. Hvis det besvares bekræftende, i individuelle tilfælde, skal det også være baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Brug af teknisk unødvendige cookies finder sted med dit samtykke. Disse cookies indstilles kun, hvis du aktivt har givet dit samtykke til det. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens retmæssighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke, indtil det tidspunkt, hvor dette trækkes tilbage. Du kan indstille din internetbrowser, så vores cookies ikke kan gemmes på din enhed, eller så de cookies, der allerede er gemt, slettes. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det begrænse hjemmesidens funktionalitet.

Med dit samtykke, bruger vi også tredjeparts cookies. I dette tilfælde gemmes de tilsvarende datapakker i din browser af tredjeparter eller formidles videre til disse. Du kan også, generelt, forhindre brugen af tredjepartscookies ved at indstille din browser i overensstemmelse hermed. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, ved hjælp af tredjepartscookies, er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. I dette tilfælde kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.

Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Her kommer du til vores cookie-banner, hvor du kan ændre dine sidste indstillinger:

Indstillinger for cookiebanner

Performance & Analytics Cookies:

Trackingcookies sikrer, at virksomheder kan bruge værktøjer, men også optimeringsværktøjer, til at analysere brugeradfærden på deres hjemmesider. Målet med disse trackingcookies er derfor webanalyse eller A/B-test, så man kan optimere kampagner eller brugeroplevelser.

Vi bruger de følgende Performance & Analytics-cookies:

Brug af Google Analytics

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC, Californien, USA. Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Det sker hovedsageligt via Google LLC. De oplysninger, der genereres af cookien, om din brug af denne hjemmeside, sendes normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google bruger disse oplysninger, på vores vegne, til følgende formål: til at evaluere din brug af hjemmeside (fx længden af dit ophold og det viste indhold), til at udarbejde rapporter om hjemmesidens aktivitet og til at give os yderligere oplysninger om hjemmesidens aktivitet og brugen af internettet (fx besøgskilder, som links og søgemaskiner) mhp. at levere relaterede tjenester til hjemmesidens operatør. Der kan oprettes pseudonyme brugerprofiler ud fra de behandlede data, i hvilket tilfælde brugeren tildeles et tilfældigt klient-id, som oprettes og gemmes i den lokalt gemte cookie. Google forbeholder sig retten til at bruge de indsamlede data til egne formål. Brugsdataene behandles af Google LLC, og dataene gemmes i USA. Ud over Google, har de offentlige myndigheder også adgang til disse data. Google har mulighed for at kombinere dine data med andre data om dig, som fx søgehistorik, personlige konti, brugsdata fra andre enheder og alle andre data, som Google har om dig.

På vores hjemmeside, bruger vi kodeudvidelsen “anonymizeIP”, som bruges til at aktivere IP-anonymiseringen på denne hjemmeside. Ved at bruge denne udvidelse, forkortes din IP-adresse af Google, inden for EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater, som er med i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde, overføres den fulde IP-adresse til en server i USA, hvor den forkortes. Imidlertid medfører anonymiseringen ikke, at den komplette databehandling anonymiseres, da der ved brug af Google Analytics indsamles yderligere brugsdata, som håndteres som personoplysninger. Dermed er det fx muligt at knytte brugeren til en eksisterende Google-konto.

Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. I henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine personoplysninger slettes omgående. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, ved at åbne cookieindstillingerne igen.

Desuden tilbyder Google dig muligheden for at forhindre registreringen af de data, der genereres af cookien og indsamles gennem din brugsadfærd på vores hjemmeside, ved at klikke på følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/), hvor du kan downloade og installere det tilgængelige browser-plug-in. Værktøjet placerer en såkaldt opt-out-cookie, som forhindrer den fremtidige indsamling af dine data. Vi vil gerne påpege, at cookien kun er gyldig for den browser, der bruges under installationen og for denne hjemmeside. Hvis du sletter cookies i din browser, skal du placere opt-out-cookien igen.

Se yderligere oplysninger under databeskyttelsesoplysningerne https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ fra Google.

Brug af Google Fonts (i online-tilstand)

Vores hjemmeside bruger såkaldte Google Fonts, som er en tjeneste, der leveres af Google LLC (“Google”) fra Californien, USA. Google Fonts bruges til at sikre en ensartet gengivelse af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de krævede Google Fonts i din browsercache, så den viser tekster og skrifttyper korrekt. Den browser, du bruger, skal oprette forbindelse til Google-serverne. Det sender din IP-adresse og adressen på den side, der er oprettet adgang til, til Google.

Google Fonts bruges til at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine personoplysninger slettes omgående. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Du finder flere oplysninger om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelsespolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

Brug af Google Maps

Denne hjemmeside bruger Google Maps til at vise interaktive kort og oprette rutevejledninger. Google Maps er en korttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californien 94043, USA. Når du bruger Google Maps, overføres der oplysninger om brugen af denne hjemmeside, herunder din IP-adresse og (start) adresse, der indtastes som en del af ruteplanlægningsfunktionen, til Google i USA.

Google Maps bruges til at skabe rutevejledninger med. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine personoplysninger slettes omgående. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Du finder flere oplysninger om Google Maps på https://cloud.google.com/maps-platform/ og i Googles databeskyttelsespolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

Brug af Matomo

Vores hjemmeside bruger webanalysetjenesten Matomo, som leveres af InnoCraft Ltd. fra New Zealand. Matomo er en open source-software, der bruges til statistisk analyse af de besøgendes adgang. Der bruges cookies hertil. De oplysninger, der genereres af disse cookies, om din brug af hjemmesiden, indsamles, lagres og behandles på vores server i Tyskland og overføres ikke til tredjepart. IP-adressen anonymiseres automatisk, ved at gøre dele af IP-adressen uigenkendelige.

Retsgrundlaget for databehandlingen, ved hjælp af Matomo-cookies, er dit samtykke, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Se mere om InnoCraft Ltd. og Matomo på hjemmesiden https://www.innocraft.com/#aboutus.

Integration af plugins til sociale medier:

Brug af Youtube

Vi integrerer YouTube-videoer i vores onlinetilbud, som er gemt på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte på vores hjemmeside. Alle er integreret i “udvidet databeskyttelsestilstand.” Der sendes altså ingen data om dig, som bruger, til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Når du først afspiller videoerne, overføres de data, der er nævnt i afsnit 2. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 S. 1 lit. a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, med fremadrettet virkning.
Når du besøger hjemmesiden, modtager YouTube oplysning om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside, på vores hjemmeside. Derudover overføres de data, der er angivet i denne erklæring, under oprettelsen af logfilerne. Det sker, uanset om YouTube tilvejebringer en brugerkonto, som du er logget ind på, eller såfremt der ikke findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, knyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at få tilknyttet din profil på YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer videoen. YouTube gemmer dine data, som en brugerprofil og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af dens hjemmeside. En sådan håndtering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) mhp. at levere behovsbaseret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk, om dine aktiviteter på vores hjemmeside.
Du finder yderligere oplysninger om YouTubes formål med, og omfang af, dataindsamlingen og behandlingen i Googles databeskyttelsesoplysninger. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, der kan beskytte dit privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integration af Vimeo-videoer

Vimeos indlejrede videoafspiller bruger førstepartscookies, som udbyderen finder væsentlige for oplevelsen af videoafspilleren.

Vimeo drives af Vimeo, LLC, der har hovedkvarter på 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Når en side på vores hjemmeside tilgås, ved at klikke på knappen, opretter browseren en direkte forbindelse til udbyderens servere. Indholdet af plugin’et overføres direkte til din browser, fra den respektive udbyder, og integreres på siden. Ved at integrere plugins, modtager udbyderne oplysning om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores hjemmeside, selvom du ikke har en profil eller ikke er logget ind i øjeblikket. Disse oplysninger (inklusive IP-adressen) overføres direkte fra din browser, til en server hos den respektive udbyder i USA, og gemmes der. Hvis du er logget ind på en af tjenesterne, kan udbyderne straks knytte dit besøg på vores hjemmeside til din profil på Vimeo. Hvis du interagerer med plugins, og fx trykker på “Afspil-knappen” eller fx aktiverer en anden knap, med det indlejrede indhold fra den respektive udbyder, overføres den tilsvarende information også direkte til en server hos udbyderen og gemmes der. Hvis du ikke ønsker, at udbyderen skal knytte de indsamlede data direkte til din profil, i den respektive tjeneste, skal du logge ud af den relevante tjeneste, inden du besøger vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for integrationen af sociale netværk er dit samtykke jfr. artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, ved at deaktivere plugins. Vi anbefaler også at slette alle cookies, via sikkerhedsindstillingerne i din browser. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.
Du finder Vimeos databeskyttelseserklæring på https://vimeo.com/privacy
Du finder Vimeos cookiepolitik på https://vimeo.com/cookie_policy

Marketing cookies:

Marketingcookies er typisk tredjepartscookies og bruges til at identificere brugere, på tværs af forskellige hjemmesider, med det formål at levere relevant reklame.

Der bruges følgende marketingcookies:

Brug af DoubleClick fra Google

Vores hjemmeside bruger online marketingværktøjet DoubleClick fra Google. DoubleClick bruger cookies til at vise annoncer, der er relevante for brugere, for at forbedre rapporter om kampagners effektivitet eller for at forhindre en bruger i at se de samme annoncer flere gange. Google bruger et cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, så Google kan forhindre dem i at blive vist flere gange. Derudover kan DoubleClick bruge cookie-id’er til at registrere såkaldte konverteringer, der vedrører visningsanmodninger. Det gælder fx, når en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere tilgår annoncørens hjemmeside, via den samme browser, og køber noget der.

Via de anvendte marketingværktøjer, opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google, ved brug af dette værktøj, og informerer dig derfor ud fra vores videniveau: Ved at integrere DoubleClick, modtager Google oplysning om, at du har tilgået den givne del af vores hjemmeside eller har klikket på en annonce fra os. Hvis du er tilmeldt en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din konto. Selvom du ikke er tilmeldt hos Google eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan finde din IP-adresse og gemme den.

Brugsdataene behandles af Google LLC, og dataene gemmes i USA. Ud over Google, har de offentlige myndigheder også adgang til disse data. Google har mulighed for at kombinere dine data med andre data om dig, som fx søgehistorik, personlige konti, brugsdata fra andre enheder og alle andre data, som Google har om dig.

Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine personoplysninger slettes omgående. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage. Dine andre eksisterende rettigheder ses i afsnittet “Den registreredes rettigheder” nedenfor.

Se mere om DoubleClick by Google på https://www.google.de/doubleclick og http://support.google.com/adsense/answer/2839090 samt om den generelle databeskyttelse hos Google: https: // www. google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besøge Network Advertising Initiatives (NAI) hjemmeside på http://www.networkadvertising.org.

Sikkerhed
ELTEN kan ikke påtage sig noget ansvar for sikkerheden ved dataoverførsel på internettet. Beskeder, der sendes via e-mail, er ikke krypteret. Derfor kan kendskab til eller via tredjepart ikke udelukkes. Det anbefales derfor, at fortrolige oplysninger kun sendes med posten.

Ansvarlig
Den ansvarlige jfr. den generelle databeskyttelsesforordning er:
ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
47589 Uedem
E-Mail: datenschutz@elten.com

Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du den registrerede jfr. GDPR. Dermed har du de nedenfor beskrevne rettigheder over for os. Du bedes rette din anmodning til den ansvarlige, som er angivet ovenfor.

Information:
Du har altid ret til at få gratis information om og bekræftelse af de personoplysninger, der er gemt om dig, samt en kopi af disse data.

Rettelse:
Du har ret til korrektion og/eller fuldstændiggørelse, hvis de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, er forkerte eller ufuldstændige.

Begrænsning af behandlingen:
Du har ret til at anmode om, at behandlingen begrænses, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne.
Behandlingen er ulovlig, du afviser sletningen af de personoplysninger og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses.
Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformål, men du har brug for dem for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
Du har gjort indsigelse mod behandlingen jfr. artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke bestemt, om vores legitime grunde opvejer dine.

Sletning:
Du har ret til at få slettet dine personoplysninger omgående, hvis en af følgende årsager gælder, og hvis behandlingen ikke er nødvendig:
Personoplysningerne blev indsamlet, eller behandlet på anden vis, til et formål som de ikke længere er nødvendige for.
Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på, og der foreligger ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
Du modsætter dig behandlingen, jfr. artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller du modsætter dig behandlingen jfr. artikel 21, stk. 2, i GDPR.
Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
Sletningen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse jfr. EU-retten eller lovgivningen i de medlemslande, som vi er underlagt.
Personoplysningerne blev indsamlet i forhold til informationsvirksomheders tjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk.

Dataportabilitet:
Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person, uden at vi hindrer dig i dette. Ved udøvelsen af denne ret, har du også ret til, at de personoplysninger, der vedrører dig, overføres direkte fra os til en anden ansvarlig person, så vidt det er teknisk muligt. Dette må dog ikke skade andre menneskers friheder og rettigheder.

Indsigelse:
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, som “kun” finder sted på grundlag af legitime interesser fra os eller tredjeparter (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). I tilfælde af din indsigelse, behandler vi ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller såfremt behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Du har til enhver tid ret til at trække din databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke behandlingens lovlighed, da den udføres på baggrund af dit samtykke indtil det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.

Der findes ikke nogen automatiseret beslutningsproces sted, jfr. Artikel 22 i GDPR, ifm. behandlingen af dine personoplysninger.

For at udøve dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige ovenfor, da dine rettigheder også skal implementeres der. Du kan dog også kontakte den databeskyttelsesansvarlige, især hvis din anmodning kræver større fortrolighed:
Databeskyttelsesansvarlig for ELTEN GmbH
c/o migosens GmbH
Wiesenstrasse 35

45473 Mülheim an der Ruhr

Tif: +49 (0) 208-99395110
Fax: +49 (0) 208-99395119

dsb-elten@migosens.net

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Uden at dette berører ethvert andet administrativt eller retligt middel, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, på dit arbejdssted eller på stedet for den påståede overtrædelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR.

Vores tilstedeværelse på eller i sociale netværk

Elten GmbH opretholder offentligt tilgængelige professionelle virksomhedsprofiler på diverse sociale netværk. Det bruger vi til at offentliggøre og formidle indhold, tilbud og produktanbefalinger fra vores firma og hjælper os for eksempel med at fremme direkte dialog med vores kunder og andre interesserede personer.
Brugen af et af disse netværk sætter et større antal databehandlingsoperationer i gang. Disse data behandles også, hvis du ikke har din egen profil på dette netværk. Når du besøger en af vores profiler, behandles dine personoplysninger ikke kun af os, men også af operatøren af det respektive netværk og gemmes muligvis. Personoplysningerne er for eksempel dit navn, din alder, din e-mailadresse, fotos og andre oplysninger, som du frivilligt har delt i netværkene, samt oplysninger om din brugsadfærd og interaktioner med indholdet på den respektive virksomhedsprofil. Din IP-adresse indsamles muligvis også. Du har ingen forpligtelse til at give os dine personoplysninger for at kunne besøge vores virksomhedsprofiler. Det kan dog være nødvendigt for at bruge visse funktioner på eller i vores profiler (som fx at kommentere indlæg eller kontakte os).
Elten GmbH har ingen indflydelse på den databehandling, der udløses af operatøren, når du besøger de sociale netværk. Den kan variere mellem de enkelte netværk, hvilket vi ikke nødvendigvis har indflydelse på (fx indstilling af cookies). Ønsker ud yderligere information, vedrørende oplysninger om indsamling og opbevaring af dine personoplysninger samt formålet, typen og omfanget af behandlingen, henviser vi dig til databeskyttelseserklæringerne fra de respektive operatører af de sociale netværk. Dem finder du her:

Databeskyttelsesoplysninger fra Facebook, der drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, findes på: https://de-de.facebook.com/policy.php
Databeskyttelsesoplysninger fra Instagram, der drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, findes på: https://help.instagram.com/519522125107875
Du finder databeskyttelsesoplysninger fra YouTubes, der drives af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, på: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl = de
Du finder databeskyttelsesoplysninger fra Xing, der drives af New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, på: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Du finder databeskyttelsesoplysningerne fra LinkedIn, der drives af LinkedIn Ireland Limited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Du finder databeskyttelsesoplysningerne fra Twitter, der drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, på: https://twitter.com/de/privacy
ETC

Hvis du bruger vores tilstedeværelse på sociale netværk til at kontakte os (fx via private beskeder, kommentere/dele opslag eller reagere på sådanne), behandler vi udelukkende de data, du har givet os med det formål at kontakte dig og kombinerer dem ikke med andre data, som er tilgængelige for os. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR. Hvis kontaktoprettelsen ikke påvirker din egen præ-kontraktlige foranstaltning eller en kontrakt, som du allerede har indgået med Elten GmbH, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR, som er inden for rammerne af vores legitime interesse i din anmodning, på denne måde.

Dine personoplysninger slettes, så snart formålet med opbevaringen ikke længere foreligger, eller du beder os om at slette dem. Opbevaringen kan også finde sted, hvis dette er foreskrevet af den europæiske eller nationale lovgiver ifm. EU-regler, forordninger, love eller andre bestemmelser, som ELTEN GmbH er underlagt. Dataene slettes også, når den opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene mhp. indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt. Mht. hvor længe operatørerne af de sociale netværk gemmer dine personoplysninger, henvises der til de respektive oplysninger om databeskyttelse ovenfor.

Yderligere oplysninger på Facebook og Instagram:
De sociale netværk Facebook og Instagram tilbydes begge af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Som en del af brugen af ​​sideindsigt, er vi, sammen med Facebook, ansvarlige for databehandling på Facebooks/Instagrams fansiderne, i overensstemmelse med artikel 26 i GDPR. Vi bruger statistikkerne fra Facebook til at gøre indlæggene mere attraktive og effektive. For eksempel bruger vi alders- og kønsfordelingen til korrekt adressering, mens brugernes foretrukne besøgstid bruges til at optimere tidspunktet for de opslåede indlæg. Oplysninger om typen af de terminalenheder, de besøgende bruger, gør det muligt at tilpasse bidragenes udseende og design til den respektive enhed. Den beskrevne databehandling finder sted på grundlag af Elten GmbH’s nuværende legitime interesser, som er i overensstemmelse med artikel 6 I f) GDPR. Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne databehandling, fra Facebook side, ved ikke længere at abonnere på vores Facebook-side (det gøres ved at vælge funktionerne “Jeg kan ikke lide denne side” og/eller “Abonner ikke på denne side længere”, som fjerner din brugerprofil tilknytning til vores fanside).

Muligheden for at gøre indsigelse mod de ovennævnte individuelle databehandlingsoperationer ses her:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
og her
http://www.youronlinechoices.com

Oplysninger om den aftale, der er indgået med Facebook, ses på: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Du kan se et resumé af aftalen samt yderligere information om Insights-siderne fra Facebook her:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data