BIOMEX PROTECTION©

FØDDERNES BODYGUARD

FOREBYGGELSESBEHOV

SNUBLE OG VRIKKE OM

Mange arbejdsulykker skyldes, at man snubler, glider, vrikker om eller falder. Forstuvninger, forvridninger eller andre skader i ledbåndene er blandt de mest almindelige skader. En sådan ulykke er ofte både smertefuld og kostbar – og kan true selve eksistensen, for et lille firma. Hvis medarbejderen ikke kan arbejde i flere uger, er der fare for nedetid i produktionen eller for at ordrer ikke behandles

BESKYTTELSE MOD AT VRIKKE OM

FOREBYG SKADER

Mere end halvdelen af alle fodskader er forstuvninger, forvridninger eller skader på ledbåndene. BIOMEX PROTECTION© stabiliser anklen i dens naturlige bevægelse og beskytter den mod disse risici.

BIOMEX PROTECTION© Sko-systemer er nemlig baseret på leddenes anatomiske bevægelsesakser. I modsætning til andre systemer, der beskyttelser leddene, forbliver skoen behageligt let og fleksibel, takket være BIOMEX PROTECTION©.

Nedsat risiko for ulykker
via biomekanisk støtte

MANCHETTEN

FUNKTIONALITET

Manchetten er fast “forankret” i mellemsålens område. Når træk- og kompressionskræfterne virker på samme tid – som det ofte er tilfældet ifm. vrid-ulykker – sikrer den foden optimal stabilitet. Den følger også leddenes naturlige bevægelsesakser i foden og knæet, når de bevæger sig mod midten af kroppen. Det reducerer risikoen for at vrikke om betydeligt.

  • Biomekanisk konstruktion
  • Optimal beskyttelsesfunktion til ankelleddene
  • Stigbøjleteknologi, som sikrer stor stabilitet
  • Let plastik
  • Stor fleksibilitet, når man løber og knæler
  • Stor komfort

ASYMMETRISKE BEVÆGELSESAKSER

Den biomekaniske BIOMEX PROTECTION© teknologi tager højde for fodens og anklens naturlige, asymmetriske bevægelsesakser. Manchetten er designet i overensstemmelse hermed, så den er asymmetrisk og sidder og beskytter foran ledbåndene, når de er i bevægelse. Det reducerer også belastningen fra forfoden til anklen og de ydre ledbånd.

SUNDHED OG KOMFORT

SKÅNER LED

Manchetten gør ikke skoen stivere i hælområdet. Tværtimod: Dens asymmetri kommer fra naturen, hvilket betyder, at leddene i foden og knæet kan bevæge sig naturligt og er godt beskyttet. Det er en effektiv måde at forhindre skader og gener på.

Selv hofter og ryg har stor glæde af den naturlige afvikling af bevægelserne og belastes dermed mindre. Det skyldes, at bevægeapparatets muskler, led og ledbånd ikke er uafhængige “individuelle dele”, men snarere danner et sammenhængende funktionelt system. Hvis et af elementerne forstyrres, påvirker det hele funktionaliteten, hvilket i sidste ende kan medføre en række gener – som en slags kædereaktion. BIOMEX PROTECTION© manchetten forhindrer den negative udvikling.

BÆREKOMFORT

Takket være den asymmetriske konstruktion, er manchettens drejepunkter forskudt, ligesom fodens, underbenets og knæets bevægelsesakser, hvilket understøtter bevægeapparatets naturlige akser. Det letter bevægelserne. Da den fleksible manchet sidder udvendigt, mærker foden den heller ikke.

Manchetten er meget fleksibel og tynger hverken fod eller sko. Man mærker den nærmest ikke og tænker kun på den, når den beskytter en mod at vrikke om, i en nødsituation. Den biomekaniske manchet øger bare bærekomforten.

ULYKKESOMKOSTNINGER

Hver dag sker der mere end 1.000 faldulykker i tyske virksomheder. En stor del af dem har så alvorlige konsekvenser, at de medfører hel eller delvis uarbejdsdygtighed for de berørte. Ulykker, hvor man falder eller vrikker om, er fire til fem gange dyrere end andre arbejdsulykker. Det mærker de virksomheder, der bærer følgeomkostningerne ved disse ulykker.

De økonomiske omkostninger, fx i form af tabt arbejdstid, som landets økonomi pådrager sig, som følge af den type af ulykker, anslås pt. til 8 milliarder euro. Arbejdsgivernes ansvarsforsikringsforening alene bruger ca. 330 millioner euro årligt, på følgeomkostninger til arbejdsulykker.

Bare en enkelt sygedag koster mere end et par sikkerhedssko med BIOMEX PROTECTION© teknologi.

EKSTRA VÆRDI FOR MEDARBEJDERE OG ARBEJDSGIVERE

Mange års erfaring beviser det: Teknologien har vist sig at være ekstremt succesrig. Man har set masser af rigtigt positivt feedback på PPE-området (personlige værnemidler).

Der er naturligvis ingen garanti for, at ulykker, hvor man falder eller vrikker om, helt kan undgås. De kan dog forebygges, og hvis de alligevel sker, bliver konsekvenserne typisk mindre alvorlige.

Ulykker, hvor man vrikker om, skader ledbånd, muskler og led, er typisk meget smertefulde, komplicerede og langvarige. I mange tilfælde, forhindrer BIOMEX-teknologien, at det når så vidt. BIOMEX PROTECTION© hjælper med at undgå hospitalsophold og længere sygeperioder med vanskelig pleje og helbredelse.

19. oktober 2023 / Jette fra ELTEN-holdet