ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

CZŁOWIEK

NAJWYŻSZYM DOBREM

W centrum naszej uwagi jest zawsze człowiek. Przywiązujemy wielką wagę do zachowania standardów socjalnych i wiele robimy dla naszych pracowników w zakładzie pracy. Indywidualne programy ochrony zdrowia, mające na celu wspieranie sprawności fizycznej i umysłowej oraz dobrego samopoczucia, pomagają łączyć życie rodzinne z pracą, a zróżnicowane możliwości kształcenia dostępne do wyboru według uznania zapewniają zadowolenie pracowników i powodują, że firma Elten jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca.

JESTEŚMY ZRZESZENI

W STOWARZYSZENIACH I POSIADAMY CERTYFIKATY

Zaufanie jest dobre, ale kontrola jest jeszcze lepsza. Naszą jakość, warunki pracy i bezpieczeństwo naszych produktów testujemy w ramach badań przeprowadzanych przez niezależne instytuty. Robimy tak nie tylko w naszej centrali w Niederrhein, lecz także w naszych zakładach produkcyjnych, u naszych dostawców i podwykonawców. Regularne uczestnictwo w audytach zewnętrznych potwierdza właśnie taki sposób działania. Z tego względu chcemy stale udoskonalać warunki pracy w łańcuchu dostaw i utrzymać jakość produktu na najwyższym poziomie.

WIĘCEJ INFORMACJI O AMFORI BSCI

ZAWSZE O KROK DO PRZODU

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Podejmujemy odpowiedzialność za nasze społeczeństwo. Czy to na miejscu – w Niederrhein, czy też w formie poparcia dla inicjatyw globalnych – zawsze jesteśmy obecni. Dzięki skupieniu lokalizacji produkcji i logistyki w Niemczech, szczególnie w Niederrhein, tworzymy miejsca pracy i możemy rozwijać na miejscu istotną część łańcucha wartości dodanej. W tym zakresie czynimy znaczące inwestycje, dzięki czemu również minimalizujemy obciążenie środowiska naturalnego w dłuższej perspektywie.

PRZEKRACZAMY GRANICE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wspólnie z naszymi partnerami dokładamy starań, aby nieustannie polepszać warunki pracy. Zadowoleni pracownicy wytwarzają produkty wysokiej jakości. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się zakład produkcyjny lub podwykonawca, wspólnie pracujemy nad nieustanną optymalizacją standardów socjalnych, których zachowanie sprawdzamy następnie w ramach regularnych audytów. Dzięki temu budujemy oparte na wzajemnym zaufaniu partnerstwo i relacje z pracownikami, które przynoszą długofalowe korzyści i znajdują odzwierciedlenie w jakości naszych produktów.

NASZA MATKA NATURA

ŚRODOWISKO NATURALNE

Produkowane przez nas obuwie zawiera tworzywa sztuczne, skórę naturalną i inne materiały.  Przy ich produkcji stosujemy rozwiązania ekologiczne w możliwie najszerszym zakresie. Zasadniczo funkcja ochronna naszych produktów nie jest przyjazna dla środowiska, jednak w ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju pracujemy nieustannie nad produktami, w których wykorzystywane są innowacyjne, przyjazne dla środowiska, przetwarzalne materiały alternatywne. To samo dotyczy naszych opakowań, dzięki czemu w długofalowej perspektywie redukujemy ilość odpadów.

JAKOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU

PRODUKTY I PROCESY

Wysokiej jakości i bezpieczne – nasze obuwie ochronne „designed in Germany” jest trwałe i zostało wykonane w sposób zrównoważony. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości przyczynia się nie tylko do lepszej ochrony, lecz także w znacznym stopniu wydłuża okres użytkowania naszych produktów.  Przy odpowiedniej pielęgnacji nasze skórzane obuwie ochronne będzie służyć wiele lat. W ten sposób wydłużamy cykl pomiędzy zakupem produktów, oszczędzamy zasoby i zmniejszamy ilość odpadów.

2. listopada 2023 / z zespołu ELTEN
Produktauswahl 0